Decreto 153 De 1956

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>153</b><br><i><b>Referencia: </b></i>153<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1956</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>27-07-1956<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE ORDENA LA EDICION DEL CODIGO FISCAL.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>13344<br><i><b>Publicada el: </b></i>11-09-1957<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Código Fiscal, Régimen fiscal<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.175</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>47</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>456</b><br>