Decreto 1413 De 1968

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>1413</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1968</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>16-07-1968<br><i><b>Titulo: </b></i> POR EL CUAL SE INCORPORA A LA CARRERA ADMINISTRATIVA EL DEPARTAMENTO<br><b> DE PREVISION SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL<br> Y SALUD PUBLICA</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>16183<br><i><b>Publicada el: </b></i>23-08-1968<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Administración pública, Derecho Administrativo<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.492</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>32</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1550</b><br>