Decreto 141 De 1963

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>141</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1963</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>27-11-1963<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE REFORMA EL DECRETO NUMERO 114 DE 16 DE OCTUBRE DE 1963.<br><b>(REFORMA AGRARIA-FUNCIONES DEL DIRECTOR).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15024<br><i><b>Publicada el: </b></i>20-12-1963<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. AGRARIO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Reforma agraria, Código Agrario<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.311</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>38</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1442</b><br>