Decreto 140 De 1990

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>140</b><br><i><b>Referencia: </b></i>140<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1990</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>17-08-1990<br><i><b>Titulo: </b></i>POR LA CUAL SE DECLARA UN SECTOR DE EL CHORRILLO SUJETO A RENOVACION<br><b>URBANA.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE VIVIENDA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>21614<br><i><b>Publicada el: </b></i>03-09-1990<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Asistencia pública, Planes de asistencia pública, Urbanización,<br><b>Planeamiento</b><br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.665</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>9</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1926</b><br>