Decreto 14 De 1914

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>14</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><b> </b><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1914</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>02-03-1914<br><i><b>Titulo: </b></i>QUE ADICIONA EL NUMERO 33 DE 1913, DICTADO EN DESARROLLO DE LA LEY 37<br><b>DE 1912. (ADJUDICACION DE LOTES EN NUEVA GORGONA).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE FOMENTO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>02045<br><i><b>Publicada el: </b></i>19-03-1914<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Inmuebles, Código Civil, Derecho Administrativo<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.629</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>109</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>127</b><br>