Decreto 14 De 1904

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>15</b><br><i><b>Referencia: </b></i>15<br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1904</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>14-01-1904<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE ORGANIZA EL MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>00019<br><i><b>Publicada el: </b></i>10-02-1904<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Ejecutivo, Organizacin gubernamental<br><i><b>Pginas:</b></i><br><b>4</b><br><i><b>Tamao en Mb:</b></i><br><b>1.944</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>201</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>170</b><br>