Decreto 14 De 1903

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>14</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1903</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>09-11-1903<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE ORGANIZACION PROVISIONAL DE LOS MINISTERIOS DE ESTADO.<br><i><b>Dictada por: </b></i>JUNTA DE GOBIERNO PROVISIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>00002<br><i><b>Publicada el: </b></i>20-11-1903<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Ministerios, Organización gubernamental, Instituciones del Estado, Poder<br><b>Ejecutivo</b><br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>1.074</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>201</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>3</b><br>