Decreto 134 De 1965

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>134</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1965</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>12-10-1965<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE ESTABLECE Y FIJA LA REDUCCION DEL ARANCEL DE IMPORTACION<br><b>DE 15.000 QUINTALES DE MAIZ TIPO YELLOW DENT Nº 2.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>15505<br><i><b>Publicada el: </b></i>30-11-1965<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Importaciones - Exportaciones, Impuesto a las importaciones, Economía, Maíz<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>2 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.508</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>36</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>448</b><br>