Decreto 132 De 1939

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>132</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1939</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>11-09-1939<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE DECLARA LA NEUTRALIDAD DE LA REPUBLICA DE PANAMA EN LA<br><b>ACTUAL GUERRA EUROPEA.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COMUNICACIONES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>08123<br><i><b>Publicada el: </b></i>04-10-1939<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. INTERNACIONAL PÚBLICO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Neutralidad, Derecho Bélico, Tratados, acuerdos y convenios internacionales<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.144</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>81</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>2227</b><br>