Decreto 12 De 1974

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>12</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nº12<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1974</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>26-04-1974<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL QUEDA PROHIBIDA LA EXPORTACION DE CHATARRA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>17599<br><i><b>Publicada el: </b></i>23-05-1974<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. COMERCIAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Comercio e industria, Importaciones-Exportaciones, Acero<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.276</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>26</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1912</b><br>