Decreto 119 De 1933

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>119</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nº 119<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1933</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>04-08-1933<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PESCA EN LAS AGUAS DE LA REPUBLICA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>06626<br><i><b>Publicada el: </b></i>07-08-1933<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. COMERCIAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Pesca, Código Fiscal<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>5.841</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>92</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1912</b><br>