Decreto 105 De 1999

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>105</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1999</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>14-05-1999<br><i><b>Titulo: </b></i> POR EL CUAL LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EMITE EL MANUAL DE<br><b>PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA CENSOS 2000.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>24443<br><i><b>Publicada el: </b></i>03-12-2001<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Censo, Contraloría General de la República<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>69</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>2.758</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>302</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1459</b><br>