Decreto 105 De 1920

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>105</b><br><i><b>Referencia: </b></i>105 BIS<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1920</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>24-09-1920<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE DICTA UNA MEDIDA DE CARACTER FISCAL. (FACTURAS COMERCIALES).<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>03463<br><i><b>Publicada el: </b></i>15-10-1920<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Régimen fiscal, Código Fiscal<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.273</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>102</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>2218</b><br>