Decreto 101 De 1991

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>101</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1991</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>22-05-1991<br><i><b>Titulo: </b></i>PARA EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL POSTERIOR SOBRE LOS ACTOS DE MANEJO<br><b>QUE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA Y LA LEY ORGANICA DE LA<br>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEÑALAN COMO ATRIBUTOS ESPECIFICOS DE<br>ESTA INSTITUCION.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>24361<br><i><b>Publicada el: </b></i>07-08-2001<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO , DER. FINANCIERO , DER. CONSTITUCIONAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Constitución, Contraloría General de la Républica<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.111</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>301</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>7481</b><br>