Decreto 101 De 1990

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>101</b><br><i><b>Referencia: </b></i>101<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1990</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>23-03-1990<br><i><b>Titulo: </b></i>POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUYE EL DIA NACIONAL DEL AVICULTOR.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>21559<br><i><b>Publicada el: </b></i>15-06-1990<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. AGRARIO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Homenajes y conmemoraciones, Conmemoraciones Honoríficas<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.601</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>9</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b> </b><br><b>1214</b><br>