Decreto 101 De 1919

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>101</b><br><i><b>Referencia: </b></i>101<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1919</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>29-07-1919<br><i><b>Titulo: </b></i>EN REGLAMENTACION DE LA LEY 9ª DE 1919. (HOSPITAL DE CARIDAD DE BOCAS<br><b>DEL TORO).</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>03150<br><i><b>Publicada el: </b></i>02-08-1919<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Hospitales, Bienestar público, Protección de la salud, Salud.<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>2.575</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>103</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>232</b><br>