Decreto 10 De 1903

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>10</b><br><i><b>Referencia: </b></i>10<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1903</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>11-11-1903<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE FUNDACION DE UN PERIODICO OFICIAL DE LA REPUBLICA. (GACETA OFICIAL)<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>00002<br><i><b>Publicada el: </b></i>20-11-1903<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Ejecutivo, Organización gubernamental<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.498</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>201</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>5</b><br>