Decreto 1 De 1949

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1949</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>21-02-1949<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE REGIMEN DE LA COMISION LEGISLATIVA PERMANENTE.<br><i><b>Dictada por: </b></i>ASAMBLEA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>10900<br><i><b>Publicada el: </b></i>20-05-1949<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Legislativo, Asamblea Legislativa<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>2 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.411</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>64</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1228</b><br>