Decreto Ejecutivo 99 De 2004

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>99</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>2004</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>23-08-2004<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL EL ORGANO EJECUTIVO CONVOCA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A<br><b>SESIONES EXTRAORDINARIAS</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>25122<br><i><b>Publicada el: </b></i>24-08-2004<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. CONSTITUCIONAL, DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Código Penal, Delitos contra la vida<br><b>humana, Derecho Penal, Homicidio, Penas</b><br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.035</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>537</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1763</b><br>