Decreto Ejecutivo 97 De 1996

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>97</b><br><i><b>Referencia: </b></i>97<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1996</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>23-07-1996<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL EL ORGANO EJECUTIVO CONVOCA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A<br><b>SESIONES EXTRAORDINARIAS.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>23089<br><i><b>Publicada el: </b></i>29-07-1996<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO, DER. CONSTITUCIONAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Ejecutivo, Órgano Ejecutivo, Constitución<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.170</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>140</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>672</b><br>