Decreto Ejecutivo 877 De 2004

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>877</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>2004</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>16-11-2004<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO EJECUTIVO 827 DE 15 DE OCTUBRE DE 2004.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE EDUCACIÓN<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>25179<br><i><b>Publicada el: </b></i>18-11-2004<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Educación, Ministerio de Educación, Profesores, Maestros<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.181</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>539</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1353</b><br>