Decreto Ejecutivo 8 De 1912

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>8</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nº 8<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1912</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>31-01-1912<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO Nº 25 DE 1911. (TEATRO NACIONAL).<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE INSTRUCCION PUBLICA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>01645<br><i><b>Publicada el: </b></i>03-02-1912<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Artes visuales, Artes, Cultura, Instituto Nacional de Cultura (INAC)<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.599</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>109</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1361</b><br>