Decreto Ejecutivo 79 De 2004

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>79</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>2004</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>26-07-2004<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL EL ORGANO EJECUTIVO CONVOCA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A<br><b>SESIONES EXTRAORDINARIAS</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>25102-A<br><i><b>Publicada el: </b></i>27-07-2004<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. CONSTITUCIONAL, DER. PENAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Código Penal, Código Judicial, Asamblea Legislativa<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>0.048</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>536</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>2000</b><br>