Decreto Ejecutivo 6 De 2005

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>6</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Ao:</b></i><br><b>2005</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>19-01-2005<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL EL ORGANO EJECUTIVO CONVOCA A LA ASMBLEA NACIONAL A SESIONES<br><b>EXTRAORDINARIAS.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>25221<br><i><b>Publicada el: </b></i>20-01-2005<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Poder Legislativo, Poder Ejecutivo<br><i><b>Pginas: </b></i><br><b>1 </b><br><i><b>Tamao en Mb: </b></i><br><b>0.055</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>540</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>1836</b><br>