Decreto Ejecutivo 56 De 1937

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO <br><i><b>Número:</b></i><br><b>56</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1937</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>04-05-1937<br><i><b>Titulo: </b></i>SOBRE AGENTES CORREDORES DE ADUANA EN LA REPUBLICA DE PANAMA.<br><i><b>Dictada por: </b></i>SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>7535<br><i><b>Publicada el: </b></i>06-05-1937<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. COMERCIAL, DER. FINANCIERO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Corredor de aduana, Leyes aduaneras, Profesiones, Código Fiscal<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.183</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>86</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>2261</b><br>