Decreto Ejecutivo 26 De 1993

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>26</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1993</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>06-05-1993<br><i><b>Titulo: </b></i>REGLAMENTA EL DECRETO DE GABINETE Nº 29 DE 14 DE JULIO DE 1992, MODIFICADO<br><b>POR EL DECRETO DE GABINETE Nº 38 DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1992, POR EL<br>DECRETO DE GABINETE Nº 4 DE 3 DE FEBRERO DE 1993 Y POR EL DECRETO DE<br>GABINETE Nº14 DE 7 DE ABRIL DE 1993.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>22287<br><i><b>Publicada el: </b></i>18-05-1993<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. COMERCIAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Industria petroquímica, Productos petroquímicos, Petróleo, Mercado Común<br><i><b>Páginas: </b></i><br><b>12 </b><br><i><b>Tamaño en Mb: </b></i><br><b>2.103</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>84</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1108</b><br>