Decreto Ejecutivo 17 De 1997

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>17</b><br><i><b>Referencia: </b></i>Nº17<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1997</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>27-01-1997<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO EJECUTIVO Nº 175 DEL 31 DE DICIEMBRE<br><b>DE 1996, MEDIANTE EL CUAL EL ORGANO EJECUTIVO CONVOCA A LA ASAMBLEA<br>LEGISLATIVA SESIONES A EXTRAORDINARIAS.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>23213<br><i><b>Publicada el: </b></i>28-01-1997<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. CONSTITUCIONAL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Constitución, Poder Legislativo<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.174</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>148</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1546</b><br>