Decreto Ejecutivo 162 De 2005

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA NACIONAL</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Número:</b></i><br><b>162</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>2005</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>31-05-2005<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO EJECUTIVO NO. 30 DE 27 DE MARZO DE 1974.<br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>25315<br><i><b>Publicada el: </b></i>07-06-2005<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Obras públicas, Ministerios, Empleados públicos, Servidores públicos,<br><b>Oficinas públicas, Organización Gubernamental</b><br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.149</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>542</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>899</b><br><b>TEL.:212-8496 - CORREO:LEGISPAN@ASAMBLEA.GOB.PA</b><br><b>WWW.ASAMBLEA.GOB.PA</b><br>