Decreto Ejecutivo 1 De 1994

Descarga el documento en version PDF

<b>REPBLICA DE PANAM </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>DECRETO EJECUTIVO<br><i><b>Nmero:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Referencia: </b></i>1<br><i><b>Ao:</b></i><br><b>1994</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>28-01-1994<br><i><b>Titulo: </b></i>POR EL CUAL SE CONSTITUYE EL NUEVO AREA TERRESTRE DEL RECINTO PORTUARIO DE<br><b>PEDREGAL.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>22481<br><i><b>Publicada el: </b></i>24-02-1994<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. MARITIMO, DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Puertos, Propiedad estatal, Ministerio de Comercio e Industrias<br><i><b>Pginas:</b></i><br><b>4</b><br><i><b>Tamao en Mb:</b></i><br><b>0.479</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>99</b><br><i><b>Posicin:</b></i><br><b>2372</b><br>