Acta 3 De 1942

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>ACTA<br><i><b>Número:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1942</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>03-03-1942<br><i><b>Titulo: </b></i>DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION REDACTORA DEL CODIGO CIVIL EL DIA 03<br><b>DE MARZO DE 1942.</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>COMISION REDACTORA DEL CODIGO CIVIL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>08777<br><i><b>Publicada el: </b></i>14-04-1942<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. CIVIL<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Codificación de leyes, Codificación, Código Civil,<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>0.641</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>76</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1394</b><br>