Acta 3 De 1940

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>ACTA<br><i><b>Número:</b></i><br><b>3</b><br><i><b>Referencia: </b></i>3<br><i><b>Año:</b></i><br><b>1940</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>17-12-1940<br><i><b>Titulo: </b></i>DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION REVISORA Y COORDINADORA DE LEYES EL<br><b>DIA 17 DE DICIEMBRE DE 1940</b><br><i><b>Dictada por: </b></i>COMISION TECNICA REDACTORA Y COORDINADORA DE LEYES<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>08509<br><i><b>Publicada el: </b></i>09-05-1941<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Codificación de leyes, Codificación<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>2</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>4.746</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>78</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>1321</b><br>