Acta 1 De 1939

Descarga el documento en version PDF

<b>REPÚBLICA DE PANAMÁ </b><br><b>ASAMBLEA LEGISLATIVA</b><br><b>LEGISPAN</b><br><b>LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ</b><br><i><b>Tipo de Norma: </b></i>ACTA<br><i><b>Número:</b></i><br><b>1</b><br><i><b>Referencia:</b></i><br><i><b>Año:</b></i><br><b>1939</b><br><i><b>Fecha(dd-mm-aaaa): </b></i>08-05-1939<br><i><b>Titulo: </b></i>PROYECTO DE REFORMA DEL CODIGO CIVIL<br><i><b>Dictada por: </b></i>COMISION CODIFICADORA NACIONAL<br><i><b>Gaceta Oficial: </b></i>08021<br><i><b>Publicada el: </b></i>08-05-1939<br><i><b>Rama del Derecho: </b></i>DER. CIVIL, DER. ADMINISTRATIVO<br><i><b>Palabras Claves: </b></i>Código Civil<br><i><b>Páginas:</b></i><br><b>6</b><br><i><b>Tamaño en Mb:</b></i><br><b>1.240</b><br><i><b>Rollo:</b></i><br><b>81</b><br><i><b>Posición:</b></i><br><b>708</b><br>